แก้ปัญหาที่จอดรถ – จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้ใช้บริการตลาดสนามหลวง 2

แก้ปัญหาที่จอดรถ – จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้ใช้บริการตลาดสนามหลวง 2
นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีประชาชนขอให้แก้ปัญหาสถานที่จอดรถตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เนื่องจากมีผู้ค้าขายสินค้าประเภทอาหารสัตว์นำรถยนต์และรถเข็น มาวางกันที่จอดไว้ บางรายนำรถมาจอดบริเวณที่จอดรถลูกค้า อีกทั้งควรอำนวยความสะดวกการเข้าออกที่จอดรถเอกชน ที่อยู่ติดตลาดว่า ตลาดธนบุรีได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ค้าบริเวณโซนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสัตว์ เป็นประจำ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบบริเวณดังกล่าวทุกชั่วโมง ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีผู้ค้านำรถมาจอดบริเวณที่จอดรถลูกค้า แต่มีผู้ค้าบางรายยินยอมจ่ายค่าจอดเป็นรายชั่วโมง และนำรถเข้ามาจอดในที่จอดรถลูกค้า หากมีผู้ค้าฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือ บริษัทผู้รับสัมปทานจัดเก็บค่าที่จอดรถจะยกเลิกบัตรรายเดือน นอกจากนั้น ฝ่ายอำนวยการตลาดฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้ใช้บริการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ ประกอบกับมีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ใช้บริการทางรถยนต์ จึงส่งผลให้การจราจรไม่คล่องตัวในบางช่วง อย่างไรก็ตาม ได้ประสานให้ผู้ค้าบางส่วนนำรถไปจอดในที่จอดรถของเอกชนที่อยู่ติดตลาด เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผู้ค้าในวันเสาร์-วันอาทิตย์อีกด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: