“เตรียมพร้อมรองรับ รอดชีวิต” ตำรวจน้ำสตูล ร่วมฝึกกู้ชีพทางทะเล

“เตรียมพร้อมรองรับ รอดชีวิต” ตำรวจน้ำสตูล ร่วมฝึกกู้ชีพทางทะเล

ตำรวจน้ำจ.สตูล เข้าร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจัด” โครงการพัฒนาบุคลากรมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 11 – 15 พ.ค. 2561. ณ. ห้องประชุม
บันดาหยารีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จว.สตูล โดยมี
พ.อ.ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สนง.นโยบายและการข่าว กอ.รมน.จว.สตูล เป็นประธานในพิธี
พ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ ฯ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพที่มีผลต่อประสิทธิผล โดยความชำนาญและความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆเงียบสงบ ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาอันสมบูรณ์ และรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะสวยงามต่างๆ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อันโดดเด่นและมีเสนห์เช่นเกาะหลีเป๊ะ, เกาะหินงาม, เกาะไข่, เกาะหินซ้อน, เกาะอาดัง, เกาะราวี เป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเเละมีนักท่องเที่ยวมีเเนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปี ซึ่งส่งผลให้ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เเหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ต้องมีความพร้อมทั้งในด้านบริการเเละด้านการดูเเลความปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการมีการเพิ่มความรู้เเละทักษะที่จำเป็นในการดูเเลนักท่องเที่ยวให้กับ บุคลากรในโรงเเรม มัคคุเทศก์นำเที่ยว เรือหางยาวนำเที่ยว เเละอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเเละดูเเลผู้ที่ประสบภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้เเก่นักท่องเที่ยวได้
ด้านตำรวจนำ้ กก.9 บก.รน. โดย พ.ต.อ. จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9. ฯ ได้กล่าวว่าในการฝึกครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดีโดยทางตำรวจน้ำพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ร่วมกันบูรณาการถือเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายของท่านผู้บังคับการตำรวจน้ำ พล.ต.ต. ธนพล
ศรีโสภา ผบก.รน . มุ่งเน้นหาความเป็นมืออาชีพ ฝึกฝน ทบทวน ต่อยอดความรู้ ให้กับกำลังพลพร้อมทำงานร่วมกันได้ดีในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน

Leave a Reply

%d bloggers like this: