คมนาคมแจ้งข่าวตามที่ สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีพนักงานขับรถโดยสาร สาย 8 หมายเลข 32 – 117 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับพนักงานขับรถโดยสาร สายเดียวกันหมายเลข 35 – 104 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 เนื่องจากขับแย่งผู้โดยสารกัน

วันนี้ (15 พ.ค.61) เวลา 07.30 น. นางบังอร มั่นคง ผู้แทนบริษัท ทรัพย์ 888 จำกัด ผู้ประกอบการรถโดยสาร สาย 8 นำตัวนายสายัณต์ ชาติศรี และนางสาวสุธาสินี แสงอาทิตย์ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเอกชนร่วมบริการ สาย 8 หมายเลข 32-117 พร้อมทั้งนายจิรสิน รีกงราด และนางสาวเมธนี ศรีสุข พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเอกชนร่วมบริการ สาย 8 หมายเลข 35 – 104 มารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งนายสายัณต์ และนายจิรสิน ได้ยอมรับผิดในการกระทำโดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด ส่วนบริษัท ทรัพย์ 888 จำกัด มีความผิดในฐานะ ไม่กำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสารปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎหมายจราจร
ขสมก.จึงพิจารณาลงโทษ ดังนี้
1. ลงโทษปรับนายสายัณต์ ชาติศรี พนักงานขับรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ สาย 8 หมายเลข 32 – 117 เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมพักงานและพักการเดินรถโดยสารคันดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พ.ค.61
2. ลงโทษปรับนายจิรสิน รีกงราด พนักงานขับรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ สาย 8 หมายเลข 35 – 104 เป็นเงิน 2,000 บาท
3. อบรมและลงโทษว่ากล่าวตักเตือน พนักงานเก็บค่าโดยสารทั้งสองคน
4. ลงโทษปรับบริษัท ทรัพย์ 888 จำกัด เป็นเงิน 5,000 บาท และให้บริษัทฯจัดอบรมพนักงาน เรื่องการขับรถให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎหมายจราจร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Leave a Reply

%d bloggers like this: