จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม นี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม นี้

วันนี้ (16 พ.ค. 61) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางปรียา รวิวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมเปิดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ ปี 2561 เป็นปีแห่งการยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร

รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า อ.ต.ก. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงระบบการผลิตในระดับชุมชนกับระบบการตลาด สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเกษตรกร อ.ต.ก. ได้ดำเนินงานในลักษณะการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จัดกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค ได้รับการตอบรับจากเกษตรกร สามารถสร้างมูลค่าการจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ส่งผลถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ อ.ต.ก. เห็นว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย ภายในงานจะมีความหลากหลายของสินค้าจากเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้คัดสรรจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค นำมารวมไว้ ณ ที่แห่งนี้ และ อ.ต.ก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถพัฒนาและต่อยอดผลผลิตของเกษตรกร ให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไป.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: