พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าร่วมการสัมมนา

วันนที่ 16 พฤษภาคม 2561 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่” ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสศาตร์ นิด้า ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: