นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆมอบเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสำหรับนักเรียนที่คาดแคลนและยากไร้จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.
นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้แทนนายอำเภอวังสมบูรณ์ ผู้แทน ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ ลงพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์มอบเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสำหรับนักเรียนที่คาดแคลนและยากไร้จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 ราย ดังนี้
1. ร.ร. ซับเกษมวังชุมทอง จำนวน 20 ราย
2. ร.ร. วังศรีทอง จำนวน 20 ราย
ทั้งนี้ 1.นักเรียนที่ได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 20 ราย 2.นักเรียนที่ได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนโดยการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วจำนวน 20 ราย
3.ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้รับความสนับสนุนนมUHT จากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนดังกล่าวด้วย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: