“พล.ต.มนัส จันดี !!ลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชนตามโครงการ “สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน”ในเขตพระโขนง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคม2561 เวลา 13:30-17:00 น.ที่ผ่านมา พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.) ลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชนตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนเขตพระโขนง โดยมีประธานชุมชนและเลขานุการชุมชนเข้าร่วมโครงการ 48 คน ณ.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนง

สำหรับโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนเป็นโครงการที่ กอ.รมน. กทม. พบปะกับ ประธานและเลขานุการชุมชุมชนในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต 2,067 ชุมชน สำหรับเขตพระโขนงเป็นการพบปะเป็นเขตที่ 8 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายต่างๆของรัฐให้ชุมชนได้รับทราบและเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับรับปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนไปบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปทั้งนี้ได้ จัดตั้งกลุ่มไลน์แต่ละเขตเพื่อเป็นมวลชนไว้ประสานงานกันตามนโยบายของ กอ.รมน. ต่อไป!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: