นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนและยากไร้ จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายอำเภอคลองหาดและอำเภอวังน้ำเย็น มอบเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนและยากไร้ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 91 ราย ดังนี้
– อำเภอคลองหาด จำนวน 40 รายได้แก่
1. ร.ร. สามัคคีสกุลอรุณวิทยา จำนวน 20 ราย
2. ร.ร. บ้านคลองหาด จำนวน 20 ราย
– อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 51 รายได้แก่
1. ร.ร. บ้านพรสวรรค์ จำนวน 20 ราย
2. ร.ร. บ้านเขาตะกรุบพัฒนา จำนวน 11 ราย 3.บ้านดอนดินแดง จำนวน 20 ราย
ทั้งนี้ 1.นักเรียนที่ได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 41 ราย 2.นักเรียนที่ได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนโดยการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วจำนวน 50 ราย
3.ในการดำเนินงานตามโครง การฯได้รับความสนับสนุนนมUHT จากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนดังกล่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: