ประกาศจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข “10 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารไซบูทามีน” 1ไลค์ 1แชร์ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: