สระแก้ว – กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชาวบ้านทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคาร”สืบสานปณิธานโครงการอาหารกลางวัน” สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 9 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง พ.ต.ท.สวัสดิ์ คัมภิรานนท์ ผบ.ร้อย กก.ตชด.122 , ร.ต.อ.สุวรรณ ค้ำชู ผอ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ,นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งหลังเสร็จพิธีสงฆ์ และถวายต้นผ้าป่าพร้อมบริวารเสร็จสิ้น พระสงฆ์อุปโลกน์ได้ส่งคืนปัจจัยพร้อมบริวารคืนให้คณะทำงาน เพื่อนำไปจัดสร้างอาคาร สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันต่อไป โดยมียอดเงินบริจาคและทำบุญครั้งนี้ รวมเบื้องต้น 2,230,148 บาท

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรมที่โชคดี ที่ได้รับการไว้วางพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดูแลโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นถิ่นกันดารอยู่ โรงเรียนก็เจริญก้าวหน้าขึ้น เด็กนักเรียนจากเดิมที่ไม่มีอาหารเพียงพอ วันนี้ได้มีแปลงเกษตร พืชผักต่าง ๆ รวมทั้งขยับขยายไปสู่การเลี้ยงสัตว์และประมงด้วย วันนี้สุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ การแปรรูปผลผลิตเกษตรทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้มูลค่าผลผลิตเกษตรที่นักเรียนและเกษตรกรรอบบริเวณนี้ โอกาสได้รับประทานอาหารที่มีสุขอนามัย สามารถแปรรูปผลผลิตเพิ่มรายได้พร้อมกัน

นายประจักร ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ระบุว่า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการดำเนินการตามพระประสงค์ตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีอาหารบริโภคเพียงพอ มีการพัฒนาในด้านการเรียนด้วย โครงการนี้เป็นการจัดทำโครงการในวาระที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน โดยชมรมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้ทุกคนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนด้วย

พ.ต.ท.สวัสดิ์ คัมภิรานนท์ ผบ.ร้อย กก.ตชด.122 กล่าวว่า โรงเรียนมีนักเรียน 146 คน ครู 10 คน เป็นเจ้าหน้าที่ ตชด. 8 นายและครูอัตราจ้าง 2 คน เมื่อโรงเรียนได้รับเงินจากกองผ้าป่าสามัคคี ก็จะตั้งกรรมการในการตรวจรับจากภาคการศึกษาและภาคประชาชน เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างตามแบบอาคารที่จัดเตรียมไว้ วงเงิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาจะดำเนินการตามแผนภายใน 3 เดือน คาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งอาคารนี้จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ช่วยต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนที่มีจำนวนมาก นำมาสู่กระบวนการแปรรูปสำหรับนำมาใช้ในภาวะบางช่วงที่ขาดแคลน ส่วนหนึ่งจะนำไปส่งเสริมด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ด้วย ซึ่งเงินส่วนที่เหลือทางเกษตรและประชาชนจะตั้งเป็นกองทุนหรือมูลนิธิสำหรับกิจกรรมเพื่ออาหารกลางวันในอนาคตต่อไป.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: