กต.ตร.สน.จรเข้น้อยจัดงาน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องราง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วไปเทศ

กต.ตร.สน.จรเข้น้อยจัดงาน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องราง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วไปเทศ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
ณ.หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ( วร บุญนาค )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โดยมี คณะกรรมการ
กต.ตร. สน.จรเข้น้อย ร่วมกับ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กต.ตร. สน.จรเข้น้อย
ประธานจัดงาน

พ.ต.อ.สุนทรเกียรติ คล้ายกรุต
ผกก.สน.จรเข้น้อย และ
นายเอื้ออังกูร เหลืองธนรัฐ์
ประธาน กต.ตร.สน.จรเข้น้อย
มาเป็นประธานดำเนินงานกล่าวรายงาน

เวลา 09.00 น. เริ่มรับพระเข้าประกวด
เวลา 14’00 น. ปิดการรับพระเข้า ประกวด
เวลา 14..30 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ
เวลา 16.00 น.คืนพระทุกรายการ
เวลา 16.30 น.พิธีมอบรางวัล
โดยมี
วัตถุประสงค์ของงาน
1.เพื่อการอนุรักษ์พุทธศิลปะไทย ส่งเสริมปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนา
2.เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดทุนทรัพย์ เพี่อใช้ในการศึกษาในเขต สน.จรเข้น้อย
3.เพื่อบริจาคช่วยเหลือสาธารณะกุศลต่างๆต่อไป ตามความเห็นส่วนรวมของ
กต.ตร.สน.จรเข้น้อย

ยอดรวมรายรับยังไม่หักค่าใช้จ่าย
8,047,020 บาท
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยม
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี
คะแนนรวมสูงสุดได้ 387 คะแนน
ผู้ชนะได้แก่ เพชรพระการ พระราม 2

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยม รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
พร้อม โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 8’พลัส
จำนวน 1 เครื่อง
คะแนนรวมสูงสุดได้ 92 คะแนน
ผู้ชนะได้แก่ เพชรพระการ พระราม 2

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไป
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
นายพยัพ คำพันธุ์
นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมโทรศัพท์ไอโฟน 8 พลัส
จำนวน 1 เครื่อง
คะแนนรวมสูงสุดได้แก่ 295 คะแนน
ผู้ชนะได้แก่ เพชรพระการ พระราม 2
รางวัลชนะเลิศแต่ละรายการ
รับรางวัลหนังสือ สุดยอดพระชัยวัฒน์
ยอดนิยม รางวัลละ 1 เล่ม

ชนะ คำไทรแก้ว รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: