ผบช.สตม.ติวเข้มฟิต หน.ด่าน ตม.ทั่วประเทศ รวด 5 วัน พร้อมลุยสกัดคนร้ายข้ามชาติ

ผบช.สตม.ติวเข้มฟิต หน.ด่าน ตม.ทั่วประเทศ รวด 5 วัน พร้อมลุยสกัดคนร้ายข้ามชาติ

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม.โฆษก สตม.เผยว่า พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.สตม.ได้จัดติวเข้ม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วย ใน สตม. ในรูปของการติวเข้ม สัมมนาระดมความคิดเห็น workshop รวม 5 วัน ตั้งแต่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ที่ รร.อิงธาร รีสอร์ท จว.นครนายก

โดยในการเข้าติวเข้มครั้งนี้ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ฯ มองว่า ผู้บริหารระดับ หน.ด่าน เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ และเป็นจุดแตกหักของ งาน ตม.ประเทศไทย ในฐานะผู้คุมเกมส์ในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องเผชิญการตัดสินใจกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการบังคับบัญชา จนท.ตม.ให้ทำงานสนองนโยบายความมั่นคงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รอง ผบช., ผบก. และ รอง ผบก.กำกับดูแล จึงต้องนำมาทำความเข้าใจ และใช้ช่วงเวลา 5 วัน กระตุ้นความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ออกมาเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ นำไปสู่พันธสัญญาในการปฏิบัติต่อไป อย่างมีระบบ

ในการติวเข้มครั้งนี้ มีครบทุกมิติ ตั้งแต่
– การให้ความรู้เกี่ยวกับงาน Border protection ทั้งทาง บก น้ำ และอากาศ รวมถึงทางรถไฟ ในอนาคต
– สถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ และความท้าทาย ของ ตม.ไทยยุค 4.0 โดยเฉพาะช่วง ระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 2561-2564
– ความรู้แนวคิดด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อกลับไปสร้างความโปร่งใสในการทำงานในพื้นที่อย่างจริงจัง
– ข้อคิดทางจริยธรรมคุณธรรม
– การฝึกความสามารถทางร่างกาย ให้แข็งแรง พร้อมรับการทำงานอย่างเต็มที่
– การจัดกลุ่ม ระดมความคิดเห็น โดยให้ รอง ผบช.สตม.กำกับดูแล ซึ่งจะเน้น ข้อเสนอ แนวคิด ในการป้องกัน สกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีความเสี่ยงจะเข้ามาก่อเหตุในประเทศ และการวางมาตรการป้องกันชาวต่างชาติที่ฉวยโอกาส over stay โดยผิดกฏหมาย เพื่อกลั่นออกมาเป็นมาตรการในการปฏิบัติร่วมกัน ที่สำคัญคือ ร่วมกันกำหนดมาตรการในการขยายระยะเวลาการอำนวยความสะดวกในงานขออยู่ต่อ การรายงานตัว งานวีซ่า ของ ตม.จว.ต่างๆ โดยเพิ่มการทำงานในช่วงวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ รวมถึงขยายพื้นที่การทำงานในรูปของ Service mobile แบบเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนของรัฐบาล ต่อไป

หลังการติวเข้มครั้งนี้ ทาง สตม.จะติดตามประเมินผล และคาดว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน สมกับที่รัฐบาลและสังคมให้ความคาดหวังไว้อย่างเต็มที่

Leave a Reply

%d bloggers like this: