ปทุมธานี อบต.คลองสามร่วมการไฟฟ้าคลองหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารไม่แก้ไขตัดทิ้งตามข้อตกลง

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 22 พฤษภาคม2561 ที่ถนนเลียบคลองสาม หน้าตลาดไทยสมบูรณ์3 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกอบต.คลองสาม นายสงวนศักดิ์ แก้วปลั่ง รองผู้จัดการ(เทคนิค)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องร่วมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารตำบลคลองสาม
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกอบต.คลองสาม เปิดเผยว่า การปรับภูมิทัศน์สายสื่อสารครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองหลวงอบต.คลองสามเพื่อทำให้เป็นแบบอย่างของจังหวัดปทุมธานี และจะเห็นได้ว่าเคยมีข่าวโด่งดังสายสื่อสารห้อยต่ำจนมีการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อประชาชน ที่ผ่านมาทางอบต.ได้มีการผ่อนผันและให้โอกาสบริษัทที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในการจัดระเบียบแต่ก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ทางท้องถิ่นและการไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขและตัดสายสื่อสารที่ห้อยต่ำไร้การเหลียวแลจากบริษัทผู้เป็นเจ้าของออกตามข้อตกลงที่เคยประชุมร่วม
นายสงวนศักดิ์ แก้วปลั่ง รองผู้จัดการ(เทคนิค)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ว่าให้การไฟฟ้าทำการรวบรัดสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ จึงได้มีการประสานงานกับอบต.คลองสาม ตัวแทนสายสื่อสารบางค่ายมาร่วมกันแก้ไข ตามที่มีการประชุมโดยมีมติในที่ประชุมว่าสายสื่อสารค่ายไหนไม่มาร่วมในการแก้ไขในครั้งนี้ จะทำการตัดสายออกตามสัญญาของไฟฟ้าและบริษัทสายสื่อสารโดยในวันนี้ก็มีหลายบริษัทที่ไม่เข้าร่วมจึงต้องมีการตัดสายที่ห้อยก่อให้เกิดอันตรายออกหมด

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี ภาพ /ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: