นายกรัฐมนตรีเปิดการทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้ชั่วคราว ตั้งแต่ 9 – 19 เม.ย.นี้

นายกรัฐมนตรีเปิดการทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้ชั่วคราว ตั้งแต่ 9 – 19 เม.ย.นี้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเปิดการทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้ชั่วคราว ตั้งแต่ 9 – 19 เม.ย.นี้

วันนี้ (7 เม.ย.) เวลา 15.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง อำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว เพื่อรองรับการเดินทางสงกรานต์ 2564 ณ บริเวณจุดตัดกับถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 65 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว ระยะทาง 36 กิโลเมตร มีความคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่ได้มาร่วมเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางนี้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 วันนี้ โครงการ ฯ มีความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งและพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนใช้งานเป็นการชั่วคราว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายนนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยเชื่อมโยงการเดินทางและคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างเมือง ระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รองรับความต้องการการเดินทางและการขนส่งสินค้า ให้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง เป็นการขยายโอกาสการค้าและการลงทุน สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งยังช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ คือ ลดเวลา ลดระยะทาง และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การจราจรทั้งหมดต้องสอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรที่มีคุณค่า

นายกรัฐมนตรียังห่วงใยถึงปัญหาการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้าง กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดูแลที่ดินของประชาชนที่ถูกเวนคืนให้มีความเป็นธรรม พร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยย้ำว่า “รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ โดยเดินทางโดยรถยนต์ไปบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของเส้นทาง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: