อบจ.พิษณุโลก ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ช่วยเหลือชาวนา ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก ที่ขาดแคลนน้ำทำนาข้าวกว่าพันไร่

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยประสานงานร่วมกับ นางสาวพรรณสิริ ครุฑทิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 นายสมบัติ ทองเถื่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านจอมทอง นายบุญเลิศ สารบัน, นายสัมฤทธิ์ จันสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง หลังจากมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลจอมทองได้ร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ปล่อยน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 1-4 ตำบลจอมทอง ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานได้มีน้ำทำนาข้าว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้
โดยวันนี้เกษตรกรได้ร้องขอให้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ลดระดับบานประตูระบายน้ำคลองชลประทาน P.R.-25.OR (C-15) เพื่อให้ปริมาณน้ำภายในคลองชลประทานมีระดับเพิ่มสูงขึ้นและดันปริมาณน้ำให้ไหลลงคลองส่งน้ำ C-15 ฝั่งซ้าย เพื่อผันน้ำไปให้พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรหมู่ที่ 1-4 ของตำบลจอมทอง ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 1,200 ไร่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1-4 ตำบลจอมทอง อย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: