หมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล และ อาจารย์ภาค นายชยกร นิรันดร์ เป็นวิทยากรบรรยายมอบองค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการ

10 ส.ค 2564 หมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล และ อาจารย์ภาค นายชยกร นิรันดร์ (นักวิจัยอิสระ นักสร้างนักวิจัยชุมชน)เป็นวิทยากรบรรยายมอบองค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการ กับโครงการดีดีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สปก รับมือกับสถาณการณ์ปัจจุบันและอนาคต
ปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจมาตรฐานการทำยา(ไม่อาบยาพิษ) ครบวงจร ใช้ในทางการแพทย์ สร้างงานสร้างอาชีพ ฟื้นฟู เศรษฐกิจ พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรไทย นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาเชิงวิถี เพื่ออุตสาหกรรม สู่ธุระกิจเกษตรแบบแม่นยำ มั่นคง มั่งคั่ง
ต่อยอดของเดิม เพิ่มเติมสื่งใหม่ ปลูก แปรรูป สร้างแบรนด์ การโฆษณา การตลาด จนถึงผู้บริโภค ครบวงจร
ล็อคดาวน์หลายจังหวัด ลงพื้นที่ลำบาก
ไม่ใช่อุปสรรคค่ะ เราคุยกันผ่านZOOM
เกษตรกรไทยพัฒนาไกลใช้ เทคโนโลยีเป็นประโยชน์
อยูมุมไหนของทุ่งนา หรือป่าฟ้าทลายโจร เราก็คุยกันได้ค่ะ

สอนกันแบบหมดเปลือกไม่กั๊ก ทำได้จริง ไม่มีมโน

ขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สปก และ ทีมประสานงาน สปก

ขอบคุณทีม”บ่ายอง”
สตูดิโอ “กันตนา”

ขอบคุณ อ.ภาค ชยกร นิรันดร์
ขอบคุณ ดร.ตุ๊ก พรรณี เขาแก้ว

ขอบคุณเกษตรกรไทย
ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจ

#หมอพืชพันไมล์
#นักเกษตรอินทรีย์อิสระ
#นักพัฒนาอิสระ
#รวมพลคนอินทรีย์
#สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์คุณภาพชีวิตมนุษย์เศรษฐกิจฐานรากครบวงจร

Leave a Reply

%d bloggers like this: