ชัยภูมิ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการพัฒนาการกองทัพไทยลงพื้นที่ รับซื้อผลผลิตส้มโอเกษตรกรบ้านบุ้งสิบสี่ แก้วิกฤตโควิด-19

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ยังเดินหน้าจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร บ้านบุ้งสิบสี่ หมู่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรับซื้อส้มโอ จำนวน 500 กิโลกรัม นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และนักเรียนฟื้นฟู หลังเกษตรกรเจอปัญหาในการขายผลผลิตสู่ท้องตลาดและการรับซื้อของพ่อค้าคนกลางลดน้อยลง ซึ่งบ้านบุ้งสิบสี่ เป็นพื้นที่แหล่งปลูกส้มโอ ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขามีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี เอื้ออำนวยการเพาะปลูกส้ม ส้มโอมีรสชาติดี สามารถผลิตผลส่งออกจำหน่ายประเทศได้ตลอดทั้งปี ๆ ละหลายร้อยตัน ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เมื่อหน่วย ฯ ลงไปรับซื้อผลผลิต และช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างความสุข และรอยยิ้ม ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19


นาย บุญช่วย ดาวเรือง อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าว ขอบคุณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ที่ได้ลงพื้นที่มารับซื้อผลผลิตการเกษตร ทำให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มมีรายได้ในการจุ่นเจือครอบครัวได้มากขึ้น ซึ่งสมาชิกสวนส้มโอส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้าคนกลางน้อยลง ตลาดส่งออกไม่ได้ การที่หน่วยทหารเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ให้ความอนุเคราะห์เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในครั้งนี้ด้วย


คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ///รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: