กทม.ขยายเวลาให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงถึง 31 ธ.ค.นี้

กทม.ขยายเวลาให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงถึง 31 ธ.ค.นี้

               นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก สปสช. สำหรับให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง คือ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และโรคอ้วน คือ มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเป็นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 69 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยของโรค ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ นอกจากนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยและครบ 5 หมู่ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ดื่มน้ำมาก ๆ ล้างมือให้สะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวให้พกร่ม หรือเสื้อกันฝนติดตัวไว้เสมอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยควรพักผ่อนอยู่บ้าน ไม่ควรเข้าไปที่ชุมชน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์สำนักการแพทย์ และเพจเฟซบุ๊กสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. HOTLINE 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

%d bloggers like this: