เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีสมาคมภัตตาคารไทยได้รับการร้องเรียนความหละหลวมของผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เรื่องการป้องกันรักษาสุขอนามัยภายในร้านอาหารที่เปิดให้บริการนั่งในร้านได้ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจบูรณาการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกสถานประกอบกิจกรรม หรือกิจการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการผู้รับบริการ รวมถึงประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a Reply

%d bloggers like this: