นางจิรานาภา  สุวรรณปรุงเลขาคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียงเพื่อมอบสิ่งของต่างๆ พร้อมถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

นางจิรานาภา สุวรรณปรุง เลขาคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียงเพื่อมอบสิ่งของต่างๆ พร้อมถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ ปลากระป๋อง มาม่าและน้ำดื่ม มามอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทึ่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

นางจิรานาภา สุวรรณปรุงเลขาคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ม.ล สุนทรชัย ชยางกูร) และนายสายัณห์ สมบูรณ์ นายสุรัตน์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ(นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง)ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียงเพื่อมอบสิ่งของต่างๆ พร้อมถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ ปลากระป๋อง มาม่าและน้ำดื่ม มามอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทึ่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดย น.ส สุวภา สิริวรากรวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการและชาวบ้านให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง

Leave a Reply

%d bloggers like this: