ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง มีน้ำท่วมสูงหลายเส้นทาง การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก ผู้ใช้ทางปฏิบัติควรตามป้ายเตือนของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย

ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง มีน้ำท่วมสูงหลายเส้นทาง
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก ผู้ใช้ทางปฏิบัติควรตามป้ายเตือนของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย

กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง ดังนี้
พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ 10 จังหวัด ( 18 สายทาง จำนวน 28 แห่ง ) การจราจรผ่านได้ 26 แห่ง / การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้
1.เส้นทางหลวง 2334 จอมพระ – ศีขรภูมิ อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์
– ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 1+200 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
2.เส้นทางหลวง 12 ร่องแซง – หนองแก อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
– ช่วง กม.ที่ 475+000 ถึง 475+500 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
3.เส้นทางหลวง 229 บ้านไผ่ – มัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
– ช่วง กม.ที่ 75+500 ถึง 26+200 ด้านซ้ายและขวาทาง ระดับน้ำสูง 10 ซม.
4.เส้นทางหลวง 2256 ปางโก – กุดม่วง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
– ช่วง กม.ที่ 141+500 ถึง 141+700 ระดับน้ำสูง 10-15 ซม.
5.เส้นทางหลวง 12 หนองเสือ – วังวน อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 146+400 ถึง 147+290 ด้านขวาทาง ระดับน้ำสูง 10 ซม.
6.เส้นทางหลวง 12 เมืองเก่า – สุโขทัย อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 163+428 ถึง 163+518 ระดับน้ำสูง 35 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
7.เส้นทางหลวง 12 เมืองเก่า – สุโขทัย อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 164+174 ถึง 164+700 ระดับน้ำสูง 15 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
8.เส้นทางหลวง 125 แจกัน – บ้านสวน อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 15+150 ถึง 15+845 (ด้านซ้ายทาง) ระดับน้ำสูง 40 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
9.เส้นทางหลวง 125 แจกัน – บ้านสวน อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 16+800 ถึง 16+850 (ด้านซ้ายและขวาทาง) ระดับน้ำสูง 20 ซม.
10.เส้นทางหลวง 125 แจกัน – บ้านสวน อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 19+100 ถึง 19+400 (ด้านซ้ายทาง) ระดับน้ำสูง 40 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
11.เส้นทางหลวง 1048 หอรบ – สวรรคโลก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 56+950 ถึง 57+2000 (ด้านซ้ายและขวาทาง) ระดับน้ำสูง 5 ซม.
12.เส้นทางหลวง 1056 ศรีสำโรง – เขาดิน อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 19+300 ถึง 19+800 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
13.เส้นทางหลวง 1113 เมืองเก่า – ดอนโก อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+700 ระดับน้ำสูง 40 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.12 หรือ ทล.125 แทน
14.เส้นทางหลวง 1113 เมืองเก่า – ดอนโก อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 12+875 ถึง 13+200 (ด้านซ้ายและขวาทาง) ระดับน้ำสูง 40 ซม.
การจราจรผ่านไม่ได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.12 หรือ ทล.125 แทน
15.เส้นทางหลวง 1113 เมืองเก่า -ดอนโก อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 16+500 ถึง 17+650 (ด้านซ้ายและขวาทาง) ระดับน้ำสูง 10 ซม.
16.เส้นทางหลวง 1272 คีรีมาศ – สามแยกแจกัน อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 26+700 ถึง 27+700 ระดับน้ำสูง 30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
17.เส้นทางหลวง 1347 วัดโคก – สระบัว อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 2+200 (ด้านซ้ายทาง) ระดับน้ำสูง 10-25 ซม.
18.เส้นทางหลวง 1347 วัดโคก – สระบัว อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย
– ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+200 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 10-25 ซม.
19.เส้นทางหลวง 1 โนนปอแดง – ปากดง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
– ช่วง กม.ที่ 391+600 ถึง 392+600 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 15 ซม.
20.เส้นทางหลวง 101 น้ำดิบ – คุยประดู่ อำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
– ช่วง กม.ที่ 29+050 ถึง 29+750 ด้านขวาทาง ระดับน้ำสูง 20 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
21.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบ้านใหม่ จ.อ่างทอง
– ช่วง กม.ที่ 39+843 (ทางลอดใต้สะพานวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 15 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
22.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบ้านใหม่ จ.อ่างทอง
– ช่วง กม.ที่ 43+719.90 (ทางลอดใต้สะพานหลวงปู่ทวด) ระดับน้ำสูง 25 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
23.เส้นทางหลวง 3586 โคกสะแบง – หนองเอี่ยน อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
– ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+380 ระดับน้ำสูง 5 ซม.
24.เส้นทางหลวง 3306 หนองปรือ – สระกระโจน อำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
– ช่วง กม.ที่ 37+900 ถึง 38+550 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
25.เส้นทางหลวง 1 วังเจ้า – ตาก อำเภอเมือง จ.ตาก
– ช่วง กม.ที่ 524+000 ถึง 524+500 ระดับน้ำสูง 10-25 ซม.
26.เส้นทางหลวง 1 ตาก – วังม่วง อำเภอเมือง จ.ตาก
– ช่วง กม.ที่ 524+941 ถึง 528+200 ขวาทาง ระดับน้ำสูง 30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก ให้รถวิ่งสวนทางด้านซ้ายขาขึ้นแทน
27.เส้นทางหลวง 12 ตาก – หนองเสือ อำเภอเมือง จ.ตาก
– ช่วง กม.ที่ 93+000 ถึง 97+100 ซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำสูงส 10-30 ซม.
การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก
28.เส้นทางหลวง 3306 ท่าจักร – อุโมงค์ อำเภอเมือง จ.ลำพูน
– ช่วง กม.ที่ 164+250 ถึง 164+350 ระดับน้ำสูง 5-10 ซม.
ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง ประชาชนควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193.

Leave a Reply

%d bloggers like this: