พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกร่วมแสดงความยินดีฯ

พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดี ที่ได้งบประมาณ อนุมัติจากจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรร ในการอนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแผนของจังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบประมาณ 9 ล้านบาท รองบประมาณปี 65 ผู้ทำโครงการท่านปลัดโรจน์นักพัฒนาคนเก่ง ร่องเขาแห่งนครชุม สทท. พล และสสทน. พล. ขอร่วมสนับสนุน ร่วมด้วยช่วยกัน ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่องเขาแห่งนครชุม อย่างยั่งยืน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: