จังหวัดพิษณุโลก Kick off ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้

จังหวัดพิษโลก Kick off ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พฤศจิกายน นี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นพ. ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการจัดบริการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ตามกิจกรรม Kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนต่อไป ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี โดย เขตสุขภาพที่ 2 ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก พร้อม ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ตามที่ได้นัดหมายไว้ จำนวน 97 คน จากนั้นจะทยอยฉีดให้โรงเรียนต่างๆ ไปจนถึงวันที่ 12 ต.ค. นี้ ผวจ. พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัด ได้ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัด ดำเนินการตามแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ on site ได้ในภาคการศึกษาหน้า โดยรวบรวมจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนและผู้ปกครองยินยอม เบื้องต้นมีรายชื่อแล้ว กว่า 40,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว หลังจากนี้จะใช้เวลาทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: