อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการ-รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการ-รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ และนายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และ พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: