นพค.24 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

นพค.24 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 พ.อ.ศรัณธ์ชัย ทิพย์ปัญญา ผบ.นพค. 24 สนภ.2 นทพ.
พร้อมข้าราชการในหน่วยได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดยได้จัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นได้มีการนำกำลังพลของหน่วยร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมภูมโนรมย์ นพค.24 สนภ.2 นทพ. บ้านศรีมงคล ม.8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
หลังจากเสร็จพิธีภาคเช้า ได้จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 40 นาย ทำความสะอาดบริเวณถนนสองข้างทาง โดยมีการกวดถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณริมถนนทั้งสองข้างทางที่ ถนนสายบ้านศรีมงคล – บ้านแก้งช้างเนียม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: