ราชบุรี สภ.โพธารามประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

ราชบุรี – สภ.โพธาราม ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9เมื่อช่วงเช้า วันที่ 13 ต.ค.64 พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรโพธาราม โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ภูธรโพธาราม เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ.โพธาราม และข้าราชการตำรวจผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ผกก.สภ.โพธาราม ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค.64 พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ สภ.โพธาราม พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.โพธาราม ต่างน้อมจิตมั่นร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.โพธาราม จึงรวมดวงใจน้อมจิต ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาชาติ บ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป https://drive.google.com/file/d/1p0UROXv4Augvxz6Cf60uknvK1LKJMVdD/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: