อาจารย์-นักศึกษา มรส. ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่ ร.9 ผ่านนิทรรศการ Art Gallery คิดถึงพ่อ พร้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับห้างสรรพค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี จัดนิทรรศการ Art Gallery คิดถึงพ่อ แสดงผลงานศิลปะ จิตรกรรม ที่ทรงคุณค่าของคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิด และคุณอารยา เค้าอุทัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของห้างสรรพสินค้า วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
สุราษฏร์ธานี

โดยภายในงานมีกิจกรรมยืนสงบนิ่งน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ การแสดงจิตรกรรม โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ วรรณานนท์ และนักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมกับการ
แสดงบรรเลงดนตรีในเพลงพระราชนิพนธ์ โดย อาจารย์ภัทรพงศ์ โลหะวิจารณ์

สำหรับการจัดนิทรรศการ Art Gallery คิดถึงพ่อ เป็นการแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างสรรค์ผลงาน
ออกสู่สาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของสาขาจิตรกรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปในระดับสากล และจัดแสดงไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ณ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย

คุณสมยศ นุ่นจำนง

Leave a Reply

%d bloggers like this: