อำเภอนาตาล คุมเข้มร้านอาหาร ป้องกันโควิดแพร่ระบาด

อำเภอนาตาล คุมเข้มร้านอาหาร ป้องกันโควิดแพร่ระบาด

วันนี้ ( 13 ต.ค.64 ) นายสุระศักดิ์ ลืนภูเขียว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายอำเภอนาตาล เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราว่า เมื่อช่วงใกล้ค่ำ ของวันที่ 12 ต.ค.64 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนาตาล พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.นาตาล ที่ 23 ร่วมกับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาตาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาตาล ออกตรวจตราเฝ้าระวัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในพื้นที่ตำบลพังเคน และตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.ร้านอาหารบ้านสวน 2.ร้านครัวเจ๊หนิง 3.ร้านด่านฮังฟาร์ปลา 4.ร้านแซบนัว 5.ร้านอีสานอินดี้ และ 6.ร้านซุ้มต้นคูณ

ซึ่งผลจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวข้างต้น ในครั้งนี้ ปรากฏว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ประกอบการทั้งหมดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในร้านอาหารและสถานบันเทิง สําหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น มีทางเข้า-ออก ชัดเจน มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรองอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสสำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน มีสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง มีอ่างล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เป็นต้น

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: