หมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล ร่วมกับชุมชนบ้านกิ่ว สร้างคลังอาหารโลก ซุปเปอร์มาเก็ต ตู้เย็นใบใหญ่ไม่เสียบปลั๊ก คืนเขื้อเห็ดสู่ป่า

หมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล

ร่วมกับชุมชนบ้านกิ่ว

สร้างคลังอาหารโลก ซุปเปอร์มาเก็ต ตู้เย็นใบใหญ่ไม่เสียบปลั๊ก คืนเขื้อเห็ดสู่ป่า

14 ตค 2564 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

 

ปลูกฝังจิตวิญญาณ กับยุวชนตัวน้อย ค่อยๆปลูกจิตสำนึกกับคนในชุมชน เมื่อทุกอย่างออกจากป่าทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี สักวันก็จะหมด ผักพื้นบ้านที่เคยอยู่ในป่าก็หายไปมากมาย เห็ดป่าต่างๆก็เริ่มจะน้อยลง สัตว์ตัวเล็กตัวน้อย แมลงที่เคยขับขานไพร ณ บัดนี้ ไม่หลงเหลือให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ เริ่มวันนี้ยังไม่สาย ก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นแค่เรื่องเล่า ตำนาน

 

หิวเมื่อไรก็แวะมา ป่าชุมชุนมีผักสดๆเห็ดสดๆ ไว้บริการนะคะ

 

ซุปเปอร์มาเก็ต ตู้เย็นใบใหญ่ ไม่เสียบปลั๊ก

ทึ่ยั่งยืน จะเป็นคลังอาหารไม่อาบยาพิษให้กับทุกคนค่ะ หากเพียงเราช่วยกันดูแลป่าชุมชนไกล้บ้านของพวกเรา เท่านั้นคลังอาหารก็เกินพอ พอเพียง เพียงพอ กลับคืนสู่

“ชีวีวิถีสุข”

#หมอพืชพันไมล์

#นักเกษตรอินทรีย์อิสระ

#นักพัฒนาอิสระ

#รวมพลคนอินทรีย์

#สถาบันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร

Leave a Reply

%d bloggers like this: