พิษณุโลก ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันตำรวจของตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปี 2564

พิษณุโลก วันนี้ (17 ต.ค. 64) เวลา 08.00 - 11.30 น.

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันตำรวจ ของตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปี 2564
พร้อมด้วย
พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบช.ภ.6,
พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.ภ.6,
พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รอง ผบช.ภ.6,
พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6,
พล.ต.ต.เบญจรงค์ รัตนบัวพา ผบก.กค.ภ.6,
พล.ต.ต.พงศธร เครียดธฤมาล ผบก.อก.ภ.6,
พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6
และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.6
โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน ภ.6 ,พิธีสงฆ์ ,พิธีอ่านสาร ผบ.ตร. และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ได้มอบโอวาทให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.6
ณ ตำรวจภูธรภาค 6

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: