กลุ่มไรเดอร์ ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหาร ยื่นร้องต่อ ผู้ว่าฯ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม2564 เวลา 10.00 น. นางสาววิภารัตน์ บุตรสาร อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 252 หมู่ 3 บ้านโคกสูงตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แกนนำกลุ่มไรเดอร์ ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหาร ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยมี นายเอกอุระ มีประเทศ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มไรเดอร์ ไลน์แมน
นางสาววิภารัตน์ บุตรสารแกนนำกลุ่มไรเดอร์ ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ที่มาวันนี้เพื่อขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนและปัญหาของระบบที่ไม่เป็นธรรมต่อไรเดอร์ ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 25 คน โดยได้รวมตัวที่สวนสุขภาพจากนั้นเคลื่อนขบวนยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทนและปัญหาระบบแอปพลิเคชั่นรับงานของบริษัทที่ทำให้ได้รับค่าตอบแทนน้อยลงและปัญหาที่ไม่เคยแก้ไข โดยการปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้งทางบริษัทฯ ไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของไรเดอร์ที่เป็นคู่สัญญา ทำให้มาตรการต่างๆ ของ บริษัทฯ สร้างผลกระทบกับไรเดอร์ ซึ่งการออกมาตรการหรือเงื่อนไขนั้นย่อมเป็นเรื่องที่คู่สัญญาควรมีสิทธิตัดสินร่วมกัน ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนตามอำเภอใจของบริษัทฯ เพียงฝ่ายเดียว กลุ่มไรเดอร์ ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหาร เห็นว่าปัญหาการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทนและระบบแอปพลิเคชั่นรับงาน ของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มไรเดอร์เป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น 6 ข้อ คือ 1.ขอให้บริษัทปรับขึ้น ค่าตอบแทนต่อรอบให้กับไรเดอร์ ในอัตราเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 40 บาท/ รอบ หักแล้วเหลือ 32.80 บาท/รอบ 2.ขอให้บริษัทปรับรัศมี การกระจายงานเป็นเหมือนเติมคือระยะแรกอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร 3.ขอให้บริษัทปรับรัศมี การมองเห็นออเดอร์ ของไรเดอร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ใหม่หรือไรเดอร์เก่า ให้มีโอกาสมองเห็นออเดอร์เท่าเทียมกัน 4.ขอให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทน/ค่าเสียเวลา ในกรณีที่ออเดอร์ถูกยกเลิก 5.ขอให้บริษัทปรับเปลี่ยนอินเซนทีฟให้เหมาะสมกับจำนวนออเดอร์ที่ชัดเจน และหากมีการเปลี่ยนแปลงอินเซนทีฟ ขอให้บริษัทคำนึงถึงไรเดอร์ และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วัน และ 6. ขอให้บริษัทปิดรับสมัครไรเดอร์ใหม่ หากจำนวนออเดอร์มีไม่เพียงพอต่อไรเดอร์ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ไรเดอร์หาอุปกรณ์หรืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้จากเงินพิเศษ เงินอินเซนทีฟหรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่น ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับค่าเที่ยวเพียง 21.55 บาท/รอบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารรับเรื่องไว้ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหายังบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนของกลุ่มไรเดอร์ไลน์แมนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: