เขตวัฒนากวดขันสถานบันเทิงในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเคร่งครัด

เขตวัฒนากวดขันสถานบันเทิงในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเคร่งครัด

          นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. กล่าวกรณีพบสถานบันเทิงย่านทองหล่อลักลอบเปิดให้บริการ และดื่มสุราว่า สำนักงานเขตฯ ได้ประสานขอเอกสารหลักฐานการกระทำความผิดจับกลุ่มมั่วสุม ดื่มสุราส่งเสียงดังในสถานบันเทิงซอยสุขุมวิท 23 เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และจะพิจารณาว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่ หากฝ่าฝืนจะเพิกถอนใบอนุญาตและสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี

        ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน และสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวัน ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ขณะเดียวกันได้จัดทำแผนการตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 - 22.00 น. เพื่อเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานบันเทิง หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ และสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ จะเชิญผู้ประกอบการสถานบันเทิงมาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

Leave a Reply

%d bloggers like this: