ผู้ว่าอุบลฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดเถือเทียน เว้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้ว่าอุบลฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดเถือเทียน เว้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันนี้ (19 พ.ย. 64) ที่ห้องพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเหวียน วาน เฟือง (Nguyen Van Phuong) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถือเทียน เว้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดเถือเทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 4 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน
บันทึกความตกลงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเถือเทียน เว้ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสองจังหวัดในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยมให้เติบโตยิ่งขึ้น และเป็นกรอบขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ประชาชนและการท่องเที่ยวระหว่างกันในอนาคต
จังหวัดเถือเทียนเว้ เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศเวียดนาม เป็นศูนย์กลางและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีเมืองหลวงคือเมืองเว้ เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาว 128 กิโลเมตร และมีพื้นที่ทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งพื้นที่ 22,000 เฮกตาร์ เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในราชวงศ์เหวียน จึงมีมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมาก เช่น พระราชวังหลวง สุสานจักรพรรดิ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Coridor) เชื่อมตัดเป็นแนวระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามันผ่าน 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สปป.ลาว ไทย และเมียนมาอีกด้วย

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: