หัวใจนักกีฬา พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ชมรมฟุตบอลกลุ่มเพื่อนติ๊ก

พ.ต.อ.อุดม วิลยาลัย และสมาชิกกลุ่ม ร่วมออกกำลังกายกับทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซี่งนำโดย อธิการหัวใจนักกีฬา
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บรรยากาศมิตรภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: