อบจ.พิษณุโลก ติดตามให้ความช่วยเหลือชาวนาใน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก หลังนาข้าวถูกน้ำท่วม พบน้ำลดลงสามารถเก็บเกี่ยวข้าวจำหน่ายได้แล้ว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก หลังนาข้าวหอมมะลินาปีจำนวนหลายพันไร่บริเวณทุ่งทะเลแก้วถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบจำนวนมาก ร่วมกับ นายเหลียง ฟักทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายจรัญ เพชรอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง เพื่อดูการเก็บเกี่ยวข้าวของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หลังจากปริมาณน้ำลดลงเนื่องจากการสูบน้ำและการระบายน้ำที่บริเวณคลองบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ โดยความร่วมมือของจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสำนักชลประทานที่ 3 , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 , สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งผู้นำท้องที่ในตำบลบ้านกร่าง, ตำบลพลายชุมพล, ตำบลวัดจันทร์, ตำบลท่าทอง, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ที่ได้บูรณาการ่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาของอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกำทำให้น้ำที่ท่วมในนาข้าวกว่า 20,000 ไร่ ลดลงจนสามารถเก็บเกี่ยวข้าวในนาไปจำหน่ายได้ โดยชาวนาของทั้งสองอำเภอได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวนาในครั้งนี้ด้วย

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: