คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามการจัดสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ที่อุบลฯ

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามการจัดสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ที่อุบลฯ
วันที่ 21 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และคณะอนุกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ดูงานการพัฒนาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยในโอกาสเดียวกันนี้ คณะอนุฯ และคณะของเทศบาลนครอุบลฯ ได้ร่วมกันประชุม เรื่อง “การพัฒนาจัดระเบียบและนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดินในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก” ก่อนลงพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ลงใต้ดิน
ในการประชุมครั้งนี้ มีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และ ส.ส.วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือและสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค สรุปผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า

อนึ่ง หลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลง เวลา 11.00 น. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมด้วยคณะ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่าวมประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้างจริง บนถนนสายรอบๆบริเวณทุ่งศรีเมือง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะของนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ได้เดินทางไปยัง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และ เข้าประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารในเมืองเล็ก” ณ เทศบาลตำบลตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ซึ่งหลังประชุมเสร็จ คณะอนุฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริงในการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ที่ถนนเกษมสมบัติ ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อีกด้วย

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: