ปราจีนบุรีปล่อยแถวรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

วันที่ 23 พย. 64 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี นายธรรมรัฎฐ์ งามแสง ปลัดอำเภออาวุโส รักษาการนายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พย. 64 นี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับทางอำเภอจัดกิจกรรม Big Day “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส” สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พย. 64 นี้

โดยมีตัวแทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนร่วมกิจกรรม โดยมีรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของแต่ละตำบล13ตำบล นำรถออกไปประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านในแต่ละตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและตื่นตัวในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จากการสอบถาม นางสาว พิมลรัตน์ เจริญศรีประเสริฐ อายุ 19 ปี ชนชาวตำบลกบินทร์กล่าวว่า ในการเลือกตั้งจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเลือกคนดีมีความรู้มีความสามารถเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญให้ครบทุกด้าน และเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนและเพื่อนๆ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกสภา อบต.โดยพร้อมเพียงกัน

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดอบรมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยของแต่ละตำบล เพื่อทำความเข้าใจและให้ทำหน้าที่ได้ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ในวันเลือกตั้ง

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: