คลัสเตอร์ ร.ร. และ ร้านอาหาร ที่อุบลฯ  ยังเอาไม่อยู่  ยอดผู้ป่วยวันนี้ 115 ราย

22 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โควิดที่จ.อุบลฯ ซึ่งวันนี้ พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 115 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 111 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 21,735 ราย เสียชีวิต 173 ราย รักษาหาย 20,221 ราย (รายใหม่ 44) กำลังรักษา 1,341 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำ ( PCR+) 839 ราย และตรวจ ATK+ 153 ราย รวมป่วย 992 ราย เสียชีวิต 1 / รักษาหายรวม 991 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย
สำหรับคลัสเตอร์ต่างๆที่ยังพบผู้ป่วยและพบว่ายังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ได้แก่ คลัสเตอร์ร.ร.สมบูรณ์เลิศวิทยา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน วันนี้พบรายใหม่ 23 ราย รวมเป็น 180 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในวันนี้ 23 ราย คลัสเตอร์ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (น.ร.+รถตู้) อ.เมืองอุบลฯ วันนี้พบรายใหม่ 2 ราย รวมเป็น 52 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวันนี้ 2 ราย คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด ม.1-7-8-9-12 อ.เดชอุดม วันนี้พบรายใหม่ 2 ราย รวมเป็น 136 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในวันนี้ 2 ราย คลัสเตอร์ ร.ร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน วันนี้พบอีก 25 รวมเป็น 71 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในวันนี้ 25 ราย คลัสเตอร์ร้านชนบทบาร์ ต.คันไร่ อ.สิรินธร วันนี้พบอีก 5 รวมเป็น 18 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในวันนี้ 5 ราย คลัสเตอร์ร้าน Rim the road อ.เมืองอุบลฯ วันนี้พบรายใหม่ 10 ราย รวมเป็น 71 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในวันนี้ 8 ราย คลัสเตอร์ ร้านทองหล่อ อ.เมืองอุบลฯ วันนี้พบอีก 1 รวมเป็น 18 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวันนี้ 1 ราย และ คลัสเตอร์ร้าน Reunion ส่วันนี้พบราใหม่อีก 1 รวมเป็น 12 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวันนี้ 1 ราย ส่วนคลัสเตอร์เก่าอื่นๆ วันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แต่อย่างใด
ในวันเดียวกันนี้ ( 22 พ.ย.64 ) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EOC COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้นักกีฬา และ กรรมการที่เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล ที่สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ ในระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.64 ให้กักตัวเอง 14 วัน ทุกคน และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้เข้ารับการตรวจ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาด และ กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: