“กรมบังคับคดีเร่งให้ความช่วยเหลือยายวัย 73 ปี ถูกหมายยึดบ้านขายทอดตลาดแบบไม่รู้ตัว!!

ตามที่เป็นข่าวกรณีคุณยายวัย 73 ปี ถูกหมายยึดบ้านขายทอดตลาดแบบไม่รู้ตัว คาดเกิดความผิดพลาดเนื่องจากมีชื่อนามสกุลเดียวกันกับอีกราย นั้น

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว
เป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเขียว หมายเลขแดงที่ 554/2549 โดยโจทก์ได้ยื่น
คำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 15139 เลขที่ดิน 79 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 130 หมู่ 2 โดยแถลงยืนยันกับเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าบ้านและที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสำลี ทองดี จำเลยที่ 2

เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงดำเนินการยึดทรัพย์ดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ได้ทำการขายทอดตลาดบ้านและที่ดินไปแล้ว และอยู่ระหว่างผู้ซื้อทรัพย์ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ ในทันทีที่ได้ทราบข่าว กรมบังคับคดีได้มอบหมายให้นายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ และนายนราธิป บุญสุวรรณ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยประสานกับโจทก์เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้ไปทำการตรวจสำนวนที่ศาลและพบว่า นางสำลี ทองดี ที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินที่ยึดไว้นั้น เป็นคนละคนกับนางสำลี ทองดี จำเลยที่ 2 เพียงแต่มีชื่อนามสกุลตรงกันเท่านั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้รีบรายงานข้อเท็จจริงต่อศาลในทันทีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการยึดและการขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่พิพาท และได้ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับนางสำลี ทองดี เจ้าของที่พิพาทในเบื้องต้น พร้อมประสานแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังผู้ซื้อแล้ว ซึ่งผู้ซื้อพร้อมที่จะคืนบ้านและที่ดินดังกล่าวให้กับนางสำลี ทองดี เจ้าของที่แท้จริงตามกฎหมายต่อไป

ในส่วนการพิจารณาของศาลนั้นมีกำหนดนัดไต่สวนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ซึ่งจะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป


กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์ www.led.go.th

Leave a Reply

%d bloggers like this: