นอภ.ดอนมดแดง ปล่อยขบวนรณรงค์ ให้ ปชช. ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกอบต.และส.อบต.

นอภ.ดอนมดแดง ปล่อยขบวนรณรงค์ ให้ ปชช. ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกอบต.และส.อบต.
วันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น. นายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ปล่อยแถวเปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต. (BiG DAY)ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกอบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กกต.และ ผอ.กต.ประจำ อบต.ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง ทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมเปิดสปอร์ตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองอย่างโปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมกับเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตระหนักถึงการเลือกตั้งวิถีใหม่ ใช้สิทธิอย่างปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) อีกด้วย กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: