นายก ตู่ สานต่อโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสุวรรณภูมิ เร่งหารือเชื่อมต่อสถานีที่สุวรรณภูมิ


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ด๊อกเตอร์ กีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และนายกิตติพงษ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อหารือเรื่องการขอใช้พื้นที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้ารางเดียว หรือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโมโนเรล”สายสุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท มูลค่า 5.7 หมื่นล้าน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) นำร่อง ระยะทาง 29.79 กิโลเมตร รวม 15 สถานี โดยสถานีแพรกษาจะเป็นจุดใหญ่ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 มาตรา 17 (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการตั้งโครงการเอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ซึ่งโครงการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีโครงการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ร่นระยะการเดินทางของคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวต่างชาติที่ลงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันพื้นที่สมุทรปราการ เริ่มเกิดวิกฤติจราจรที่ทำให้การเดินทางต้องใช้เวลานานขึ้น และยังช่วยสนับสนุนแผนการพัฒนาสมุทรปราการให้ก้าวไปสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติชายฝั่งสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนได้โดยรอบ
นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้กล่าวว่า การเชื่อมต่อขงรถไฟรางเดี่ยวหรือรถไฟฟ้าโมโนเรล จะให้ผลประโยชน์กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปกติเราก็มีรถไฟฟ้า BTS อยู่แล้ว แต่ก็ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกตะวันตกอยู่ที่ยังการการเดินทางที่สะดวก เพราะฉะนั้นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องการเดินทางและการขนส่งจึงได้สานต่อโครงการนี้ขึ้นมา จึงเป็นที่มาของการประชุมร่วมกันในวันนี้
ดร. กีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ในส่วนของขบวนการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอมา เราก็จะนำเอารายละเอียดของโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการท่าอากาศยานไทย แต่ในขณะเดียวกันทาง อบจ.สมุทรปราการ ก็นำรายละเอียดของโครงการไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการจราจรทางบก ซึ่งมีท่านรองนายกเป็นประธาน หลังจากที่ทางคณะกรรมการชุดนี้ให้ความเห็นชอบมา ก็จะต้องนำเอาแผนกลับมาคุยกับท่าอากาศไทย ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เพื่อที่ว่าทางท่าอากาศยานไทย จะได้มีการอนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ต่อไป ซึ่งคาดว่าในต้นปี 2565 เราน่าจะเห็นการอนุมัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องแล้ว หลังจากนั้นทาง อบจ.สมุทรปราการ ก็ไปดำเนินโครงการในการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนและการก่อสร้าง ซึ่งตรงนั้นความก้าวหน้าของวันนี้ถือว่าเป็นจุดดีของทั้งสองหน่วยงานที่ทางสมุทรปราการเองได้ให้ความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดทั้งจังหวัดในการเดินทางเชื่อมต่อกัน และทางสุวรรณภูมิเองก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้
นายกิตติพงษ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ซึ่งตนมองในเรื่องของการให้บริการของผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ ปัจจุบันสุวรรณภูมิเรามีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการจราจรและเรื่องของที่จอดรถยนต์ เพราะฉะนั้นเมื่อโครงการที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ของทั้งสองหน่วยงาน ตนมองว่าเป็นภาพที่สวยงามของการพัฒนาของประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ ตนคิดว่าสนามบินสุวรรณภูมิแม้กระทั่งจังหวัดสมุทรปราการเองหรือประเทศไทยเราจะก้าวเข้าไปสู่มาตรฐานอีกขั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นตนคิดว่าวันนี้เป็นก้าวที่ดีและเป็นการเริ่มต้นของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติหรือขั้นตอนต่าง ๆ ก็คงจะต้องเดินต่อไปจากวันนี้


อัญมณี คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 095-5543516

Leave a Reply

%d bloggers like this: