อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม click off โครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา: “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา: “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” ณ บริเวณโดมจอดรถยนต์ (ฝั่งทิศใต้) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนา: “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีเส้นจราจรบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกตามโซนที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติงาน
ขณะเดียวกัน ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา : “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธทุกสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นช่วยกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย และล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกโดยพร้อมเพรียงกัน

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: