อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจังหวัดพิจิตร นำกำลังสนับสนุน มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์จังหวัดพิจิตร มอบถังบรรจุน้ำ ผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจังหวัดพิจิตร นำกำลังสนับสนุน มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จังหวัดพิจิตร ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน บริการตัดผม ตรวจโรค แจกสิ่งของ ณ บริเวณบ้านหนองนกยาง หมู่ 5 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง และจุดที่ 3 บ้านคลองน้อย ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร


ภาพ:ข่าว สุทีป ฟักนิล
ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: