สนง.เขตจอมทอง รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการ “ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สนง.เขตจอมทอง รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการ “ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ได้รับภารกิจแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแก่ราชฎรที่มีศักยภาพสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ปลูกบริโภคต่อไปอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประชาชนกรุงเทพมหานครท่ามกลางการเกิดโรคระบาดร้ายแรง และเศรษฐกิจตกต่ำ รวมทั้งเป็นการขยายผลของการดำเนินงานปี 2564

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้ประสานสำนักงานเขตพิจารณาคัดเลือกกรรมการชุมชน หรือประชาชนที่มีศักยภาพในการปลูกผักเพื่อบริโภค และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน 3 ราย ซึ่งสำนักงานเขตจอมทอง โดยนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผอ.เขตจอมทอง นางรุ่งรัตน์ ศรีสุชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1.สถานีตำรวจนครบาลบางมด ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด พ.ต.ท.จิรโรจน์ ธนะชัยวรพงศ์ รอง ผกก.สส.สน.บางมด พ.ต.ท.รังสิมันตุ์ ตีสถิต รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางมด พ.ต.ท.ธนัยวุฒิ กมลวานนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางมด พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด พ.ต.ต.อภิรักษ์ ทอดสนิท สว.จร.สน.บางมด พร้อม ตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เนื่องด้วยสถานีตำรวจนครบาลบางมด ได้ทำโครงการแปลงเกษตรพอเพียงโดยใช้พื้นที่ว่างหลังสถานี ทำแปลงปลูกผัก ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ขุดบ่อเลี้ยงปลา สำหรับให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้นำไปบริโภค รวมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ถือเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชการที่ 9 มาปรับประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กรและสังคม ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชน

2.นางนิตยา เกิดชูชื่น ประธานกรรมการชุมชนเรือนไทยพัฒนา ซึ่งนางนิตยา และครอบครัว นอกจากประกอบอาชีพค้าขายแล้ว ยังทำการเกษตรโดยการปลูกไม้ผลบนร่องสวน ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน สมาชิกชุมชน และจำหน่ายบ้าง สำนักงานเขตจอมทองจึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกผัก โดยเข้าร่วมกิจกรรมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานก่อให้เกิดความหลากหลายในพื้นที่การเกษตร

3.นายสุประวัติ โป๊ะลอย ประชาชนผู้ผ่านการอบรมโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ซึ่งทำเกษตรแบบพอเพียงบริเวณพื้นที่บ้านของตนเอง มีทั้งปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกกล้วย เป็นต้น เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว และมีผักบริโภคตลอด สำนักงานเขตจอมทองจึงได้เชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และความรู้ด้านการเกษตร ของนายสุประวัติ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่สถานีตำรวจนครบาลบางมดได้รับในครั้งนี้ มี 10 ชนิดด้วยกัน ประกอบไปด้วย มะเขือยาว , มะเขือกรอบยาว , มะเขือเปราะทรงหยกจักรพันธ์, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์, ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร , ถั่วพู , บวบเหลี่ยม , บวบหอม, มะเขือเทศ, ฟัก แฟง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางมด และประชาชนชาวจอมทอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link