รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันผู้ป่วย จ.อุบลฯ

รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันผู้ป่วย จ.อุบลฯ
วันนี้ ( 6ม.ค.65 ) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่10 นำโดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นางสาว จงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหา คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วย COVID-19 ประจำศูนย์กักกันผู้ป่วยบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อมา เวลา 11.30 น. ในวันเดียวกันนี้ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดังกล่าวข้างต้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันผู้ป่วย และ รับฟังปัญหา จากคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วย COVID-19 ประจำศูนย์กักกันผู้ป่วยตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจะได้หาทางแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือต่อไป

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: