ปทุมธานีมิราเคิล ออฟไลฟ์มอบอุปกรณ์กีฬาของเล่นเป็นของขวัญในวันเด็กปี2565ให้โรงเรียนยากไร้

ปทุมธานีมิราเคิล ออฟไลฟ์มอบอุปกรณ์กีฬาของเล่นเป็นของขวัญในวันเด็กปี2565ให้โรงเรียนยากไร้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2565 ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ราชกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานีและทีมงานปฏิบัติภารกิจไปมอบอุปกรณ์กีฬาของเล่นและขนมต่างๆให้กับโรงเรียนบึงเขาย้อน และโรงเรียนบ้านบึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2565
โดยศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่สนามยิงปืนภูมิไพลิน ถนนคลองหลวง-หนองเสือ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ให้ความสำคัญแกของเด็กและเยาวชน ที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคตและไปพัฒนาประเทศชาติ มีหลายพื้นที่เตรียมมอบของขวัญให้เป็นขวัญกำลังใจในวันเด็ก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีความเข้มงวดและปลอดภัย และมีบางพื้นที่เป็นโรงเรียนยากไร้ ทางมูลนิธิมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จึงได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ราชกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานี และทีมงาน นำอุปกรณ์กีฬาของเล่นรวมทั้งขนมต่างๆ ไปมอบให้กับ โรงเรียนบึงเขาย้อน และโรงเรียนบ้านบึง เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ให้นำเงินที่ได้จากการแข่งขันประจำปีของสนามยิงปืนภูมิไพลินส่วนหนึ่ง มอบให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อีกด้วย.

Leave a Reply

%d bloggers like this: