พิษณุโลก ลุ้นรอบชิง “ประกวดดีเด่นระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง เข้ารอบคัดเลือกภาคเหนือ

พิษณุโลก : ลุ้นรอบชิง “ประกวดดีเด่น ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง เข้ารอบคัดเลือกภาคเหนือ
วันนี้ (7 ม.ค.65) นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุเทพ ช่วยอุระชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมด้วย นางสาวสุพรทิพย์ นครเนียม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อนำเสนอข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง อ.นครไทย ที่เข้าสู่รอบคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2565
นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564/2565 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด คือ 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตร และ 2.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2565 กลุ่มเกษตรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง อ.นครไทย ได้เข้าสู่รอบการคัดเลือกในเขตภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ พูดคุยรายละเอียดต่างๆ กับคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาและคัดเลือกสู่ระดับประเทศต่อไป


ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: