อบจ.พิษณุโลก ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตำบลวังพิกุล

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสนธยา จิตรำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง ที่มีความประสงค์รับการฉีดวัคซีน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ที่สามารถเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง จะรับการฉีดวัคซีน ณ รพ.สต.วังพิกุล และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ป่วยติดบ้าน และผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่.3, หมู่ 4, หมู่ 8, หมู่ 10 และหมู่ 11 ที่ยื่นความประสงค์ไว้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังพิกุล พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะออกหน่วยเคลื่อนที่ นำอุปกรณ์ พร้อมทั้งวัคซีน ไปฉีดให้บริการแก่ผู้ป่วยถึงที่บ้านพักจนครบตามจำนวน


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: