พิษณุโลก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ

พิษณุโลก เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เชิญประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เชิญร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ ( Smart Digital/ Telecommuniction) ระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลก กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด( มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ การพัฒนาเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้ทันสมัยสามารถรองรับการใช้งานในอนาคตอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในวันพฤหัสที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ณ.ห้องประชุมจุฬามณี 1 ( ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก( หลังใหม่

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: