พิษณุโลก มอบผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3

พิษณุโลก ผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3
เมื่อ 14 ม.ค. 65 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3 โดย พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว จำนวน 85 ผืน และถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยทุพพลภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพื้นที่ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: